Medlem i

Som medlem i Svenska Akupunkturförbundet och Kraniosakrala Terapeutförbundet har jag:

  • Mer än 40 högskolepoäng i västerländsk medicin
  • Av förbunden godkänd utbildning
  • Kontinuerlig vidareutbildning
  • Uppfyller socialstyrelsens hygienkrav
  • En heltäckande ansvars- och patientförsäkring
  • Tystnadsplikt och arbetar efter etiska regler

Lotuskliniken | Carina Malmberg | Åsgatan 98 | Falun | 070-521 21 13 | lotuskliniken@falubo.se

LOTUSKLINIKEN