Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en mjuk behandlingsform där terapeuten assisterar kroppen till självläkning. Själva behandlingsmetoden utvecklades på 1920-talet av den amerikanske osteopaten William G Sutherland. Han studerade noga kraniets anatomi och fysiologi och upptäckte att hjärnan, hjärnhinnorna, ryggmärgen och korsbenet tillsammans med ryggmärgsvätskan utgör ett slutet hydrauliskt system.

Den cirkulerande vätskan skapar rörelser i kroppens alla strukturer. När kroppen kommer i obalans och uttrycker det som ett kroppsligt symtom eller emotionell svårighet så visar det sig i vävnadernas rörelsemönster. En kraniosakral terapeut kan med sina händer registrera kroppens vävnads- och vätskerörelser och kan känna om det finns en obalans i vävnadsrörelserna. En kraniosakral behandling är inte enbart en fysisk behandling utan har även en djup känslomässig och mental påverkan. Under behandlingen upplever de flesta klienter en mycket djup avslappning. Man kan behandla många problem som till exempel: stress, trötthet, huvudvärk, migrän, axel-, nack- och ryggbesvär, whiplashskador, diskbråck, kronisk smärta, koncentrationssvårigheter, dyslexi, fibromyalgi, utmattningsdepression, tinnitus, magbesvär, inflammationer, nedstämdhet, depression.

Sedan 2009 pågår Skandinaviens första vetenskapliga forskning på kraniosakral terapi. Denna forskning är ett samarbete mellan Sahlgrenska universitetssjukhuset och Christer och Jörgen Tranberg.


För mer information om behandling och studier se:

www.cranialacademy.com
www.osteohome.com

Lotuskliniken | Carina Malmberg | Åsgatan 98 | Falun | 070-521 21 13 | lotuskliniken@falubo.se

LOTUSKLINIKEN